Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

,,Dni Suchania 2024” – wyniki ankiety

Burmistrz Suchania dziękuje Mieszkańcom Gminy Suchań za udział w internetowej ankiecie dotyczącej programu ,,Dni Suchania 2024”. Wyniki przeprowadzonego sondażu przedstawiają się następująco: