Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest sobota 16 stycznia 2021, imieniny: Marcelego i Włodzimierza
Niska Emisja
Aktualności
Informacja - deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dodano: 2020-11-02 13:21:21


Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
druki do pobrania:
deklaracja , TERENY MIEJSKIE
deklaracja, TERENY WIEJSKIE

 

czytaj więcej »

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

dodano: 2020-11-02 13:13:25

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Suchania informuje, że na podstawie Uchwały Nr XIII/143/2020 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od 1 listopada 2020 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny które wynoszą :

 

- za jednego mieszkańca:

1) 28,00 zł na terenach miejskich,

2) 23,00 zł na terenach wiejskich.

 

- za gospodarstwo domowe:

1) 101,00 zł na terenach miejskich i wiejskich.

 

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczanej na podstawie  danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Burmistrz Suchania informuje, że właściciele nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy deklarują posiadanie kompostowników przydomowych zwolnieni będą z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości :

1) 2,00zł miesięcznie na terenach miejskich i wiejskich za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,

2) 10,00zł miesięcznie na terenach miejskich i wiejskich od gospodarstwa domowego.

 

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 2020-07-03 10:52:22

informacja o zbiórce odpadów

czytaj więcej »


e-Urząd

Spis Rolny 2020

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3988794
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe