Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest poniedzialek 14 czerwca 2021, imieniny: Walerego i Bazylego
Aktualności
Informacja

dodano: 2021-04-22 12:30:43

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW W SUCHANIU

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Suchania zapewnia selektywne przekazywanie odpadów komunalnych do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów znajdującego się przy oczyszczalni ścieków w Suchaniu. Przekazywać odpady do GPZO można trzy razy w tygodniu tj:

Wtorek w godz. 14.00-16.00

Piątek w godz. 11.30-15.30

Sobota w godz. 10.00- 14.00

czytaj więcej »

Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dodano: 2021-04-13 10:10:02

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. zgłoszenie kompostownika, zamieszkanie lub wyprowadzka mieszkańca, narodziny, zgon) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


druki do pobrania:

deklaracja TERENY MIEJSKIE

deklaracja TERENY WIEJSKIE

czytaj więcej »

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dodano: 2021-04-13 09:51:12

Burmistrz Suchania informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVII/177/2021 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od 1 kwietnia 2021 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, które wynoszą :

- za jednego mieszkańca:

1) 36,00 zł na terenach miejskich,

2) 31,00 zł na terenach wiejskich.

Stawka za gospodarstwo domowe powyżej 5 osób nie uległa zmianie i wynosi 101,00 zł na terenach miejskich i wiejskich.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczanej na podstawie  danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Właściciele nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy deklarują posiadanie kompostowników przydomowych zwolnieni będą z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) 2,00 zł miesięcznie na terenach miejskich i wiejskich za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,

2) 10,00 zł miesięcznie na terenach miejskich i wiejskich od gospodarstwa domowego.

czytaj więcej »

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

dodano: 2021-01-22 10:53:26

W załączeniu przekazujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2021 roku.

 

Harmonogram dla budynków jednorodzinnych

Harmonogram dla budynków wielorodzinnych

czytaj więcej »


e-Urząd

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2021

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
4215714
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe