Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest środa 05 sierpnia 2020, imieniny: Marii i Stanisławy
Niska Emisja
Aktualności
Informacja

dodano: 2020-07-03 10:52:22

informacja o zbiórce odpadów

czytaj więcej »

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych

dodano: 2020-06-15 11:16:40

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
W załączniku  zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

załącznik

czytaj więcej »

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY SUCHAŃ w 2020 r.

dodano: 2020-02-26 11:13:33

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Suchania  informuje:

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Suchań jest:

MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie

ul. Wolności 26

73-200 Choszczno

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest bezpośrednio sprzed posesji w ramach zbiórki organizowanej 2 razy w roku.

3. Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania :

RIPOK- EKO- MYŚL Sp. zo.o.- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, dalsze 36, 74-300 Myślibórz

4. W 2019 r. Gmina Suchań osiągnęła:

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 33,13 %

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 100 %
 

5. Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów znajdującego się przy oczyszczalni ścieków w Suchaniu. Przekazywać odpady do GPZO można trzy razy w tygodniu tj:

            Wtorek w godz. 14.00-16.00

            Piątek w godz. 11.30-15.30

            Sobota w godz. 10.00- 14.00

6.Informuje, że folie można przekazać do firm, które zajmują się ich zbieraniem i utylizacją. Opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon (za opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu.

 

czytaj więcej »

Informacja - deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dodano: 2020-01-10 12:05:04

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

druki do pobrania:

deklaracja , TERENY MIEJSKIE

deklaracja , TERENY WIEJSKIE

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3748895
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe