Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest niedziela 23 lipca 2017, imieniny: Bogny i Apolinarego
Niska Emisja
Aktualności

dodano: 2017-04-05 13:51:08

Szanowni Państwo,

Nadal trwa opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań  na lata 2016-2022. W związku z konsultacjami społecznymi odbyło się 27 marca 2017 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu spotkanie z mieszkańcami się  mające na celu zapoznanie ich z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchań.

Przyjęty obszar rewitalizacji obejmuje następujące ulice w Mieście Suchań:

 • Kardynała Augusta Hlonda
 • Kwiatowa
 • Plac Rynek
 • Południowa
 • Pomorska numery 2-90 (parzyste) i 1-63 (nieparzyste)
 • Słoneczna
 • Strzelecka
 • Sportowa

Obecnie rozpoczynamy najważniejszy etap prac nad przygotowaniem Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Suchań, który obejmuje opracowywanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w latach 2016-2022. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy biorących udział w procesie rewitalizacji (m.in.: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właścicieli i zarządców nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe) do współtworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań.  Czekamy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować na obszarze rewitalizacji. Zachęcamy do zgłaszania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formie Fiszki projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Nabór przedsięwzięć będzie trwać od 06.04.2017 r. do 31.04.2017 r.

Pliki do pobrania:

Fiszka Projektowa
Informacja do Fiszki Projektowej

czytaj więcej »

dodano: 2017-03-13 11:23:02

Burmistrz Suchania
zaprasza  na  spotkanie z mieszkańcami
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Suchań

Szanowni Mieszkańcy,

w celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy, przystąpiłam do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022”. Dokument ten stanowić będzie wieloletni plan działań, który usprawni planowany w mieście proces rewitalizacji. 

Rewitalizacja to proces, wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Program obejmować będzie działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanego obszaru Gminy Suchań, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Tym samym rewitalizacja to szeroko pojęta poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

Posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji  umożliwi władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na działania o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji.

Dlatego zwracam się do Państwa – mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców z prośbą o aktywny udział w pracach nad Programem.

Wyrażam głębokie przekonanie, że wniosą Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.

Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Miasta i Gminy Suchań pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców.

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się   27 marca 2017 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu. 

Zachęcam przedstawicieli wszystkich podmiotów chcących włączyć się w proces rewitalizacji Gminy Suchań do wypełnienia fiszki projektowej.

Wypełnione karty należy dostarczyć na adres Urzędu Miejskiego w Suchaniu:

Urząd Miejski w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań  (pokój nr 13)

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@suchan.pl lub krzysztofik@suchan.pl 

Pliki do pobrania:
Ankieta
Fiszka Projektowa
Informacja do Fiszki Projektowej

czytaj więcej »

dodano: 2017-02-13 14:55:58

Gmina Suchań realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pod nazwą "SUCHAŃ NASZE JUTRO - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SUCHAŃ". Celem projektu jest opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Suchań. Kwota dofinansowania z Uni Europejskiej: 24 508,44 zł.

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2302644
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe