Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest wtorek 30 maja 2017, imieniny: Feliksa i Ferdynanda
Niska Emisja
Aktualności
Natalia Chudyk Sportowcem Powiatu Stargardzkiego 2016 w kategorii „Sportowiec Roku Gminy Suchań”.

dodano: 2017-03-31 07:54:12

W piątkowy wieczór tj. 24 marca 2017r. podczas uroczystej gali w Centrum Kształcenia Praktycznego  w Stargardzie ogłoszono wyniki plebiscytu  „Sportowiec Powiatu Stargardzkiego 2016”.  

Poznaliśmy Sportowca Powiatu Stargardzkiego 2016, najpopularniejszych sportowców w gminach powiatu stargardzkiego oraz najważniejsze sportowe wydarzenie.

Sportowcem Roku Gminy Suchań została Natalia Chudyk grająca w unihokeja w LUKS KUSY Suchań. Brązowa  medalistka  Wojewódzkiej Gimnazjady w Unihokeju  Dziewcząt  w 2016r.. Zawodniczka dysponująca zaawansowaną techniką. Król strzelców w wielu unihokejowych turniejach.

Nagrodę dla Natalii Chudyk ufundowała i wręczyła Burmistrz Gminy Suchań Stanisława Bodnar.

Plebiscyt został zorganizowany przez Powiat Stargardzki i Głos Szczeciński przy wsparciu samorządów gminnych z terenu powiatu stargardzkiego w tym Gminę Suchań.  

O wynikach plebiscytu decydowało głosowanie mieszkańców i kapituły plebiscytu. Mieszkańcy głosowali za pośrednictwem strony internetowej, poprzez sms i na kuponach z Głosu Szczecińskiego. Punkty przyznane przez mieszkańców i kapitułę były sumowane.

czytaj więcej »

dodano: 2017-03-29 11:05:43

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków: od 27 kwietnia 2017 r. do  26 maja 2017 r.
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 

Zakres tematyczny operacji:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Formy wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe.  Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Limit dostępnych środków: 800.000,00  (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

 

czytaj więcej »

Projekt zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004 - konsultacje robocze

dodano: 2017-03-28 13:27:47

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004, o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wniesienia do niego uwag.

czytaj więcej »

dodano: 2017-03-23 12:03:20

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2230882
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe