Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest czwartek 23 marca 2017, imieniny: Feliksa i Pelagii
Niska Emisja
Aktualności

dodano: 2017-03-01 13:51:00

Karnawał w Świetlicach Gminnych

Cały miesiąc styczeń był poświęcony balom karnawałowym dla dzieci i młodzieży, które odbyły się we wszystkich świetlicach środowiskowych w Gminie Suchań tj. Wapnica, Nosowo, Suchanówko, Tarnowo, Modrzewo, Brudzewice, Sadłowo, Żukowo i Suchań.

Podczas zabawy dzieci miały okazję zaprezentować swoje piękne stroje. Liczne konkursy mobilizowały dzieci do większej aktywności ruchowej. Było wiele atrakcji towarzyszących tj. wybór króla i królowej Balu, najciekawszy strój, taniec na gazecie , slalom z balonem między nogami, karmienie kisielem z zawiązanymi oczyma, gorące krzesła, quiz na wesoło i mnóstwo innych zabaw.

Największe zainteresowanie wśród bawiących się dzieci wzbudził Kącik Piękności, gdzie kolejki ustawiały się do malowania twarzy oraz kolorowej stylizacji fryzur. Wszystkie dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek od Pani Burmistrz.

czytaj więcej »

XVIII Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2017-02-21 15:37:55

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się  28 lutego 2017 r.  o godz. 10.00  w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Radni rozpatrzą następujące projekty uchwał:

a)  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Suchań, na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018r.,

b) w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych prowadzonych przez Gminę Suchań,

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2016r.,

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.,

e) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r., 

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019,

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021,

h) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchań,

i) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchań,

j) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchań w 2017roku,

k) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,

ł) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu ( dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 1735 Z Wiechowo – Sulino – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja.),

m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu ( dotyczy: przebudowy drogi powiatowej  nr 1741 Z od drogi powiatowej 1740 Z Dobrzany ul. Staszica – Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica.),

n) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ( dot. inwestycji  pod nazwą: ”Przebudowa drogi w miejscowości Nosowo”),

o) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ( dot. inwestycji pod nazwą: ”Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo”),

p)  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ( dot. inwestycji  pod nazwą: ”Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko”),

r) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

s) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017,

t) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia diet dla radnych Gminy Suchań.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kurant    

 

 

czytaj więcej »

dodano: 2017-02-17 13:16:07

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

dodano: 2017-02-15 13:47:58

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację w 2017r. zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań

Pobierz

czytaj więcej »

dodano: 2017-02-10 11:27:32

Zakończenie Turnieju Halowej Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej
pod patronatem Burmistrza Suchania
 
W niedzielę 05 lutego 2017r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu odbyło się oficjalne zakończenie Turnieju Halowej Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Suchania.
Do  udziału w  rozgrywkach zgłosiło się  pięć  drużyn.  Spotkania  odbywały  się  w  Zespole  Szkół  Publicznych w Suchaniu w każdą niedzielę od 04.12.2016r.  od godz. 14.00.
Drużyny rozegrały siedem kolejek spotkań.  Sportowych emocji było co nie miara.
 
Po zaciętej rywalizacji mistrzostwo wywalczyła drużyna z Sadłowa. Kolejne miejsca zajęły zespoły: Modrzewo, Piasecznik, Suchanówko, Golina.
Królem strzelców został Jacek Skórka z Sadłowa, który strzelił rywalom 28  bramek.
Za najlepszego bramkarza uznano Roberta Staszaka z Modrzewa.
 
Na zakończenie rozgrywek Zastępca Burmistrza Pan Bartłomiej Dąbek pogratulował zwycięzcom i podziękował wszystkim uczestnikom za udział w turnieju. Następnie uhonorował zwycięzców i wyróżnionych wręczając puchary, statuetki i dyplomy  oraz nagrody dla uczestników turnieju ufundowane przez Burmistrza Suchania.   
Burmistrz Suchania Pani Stanisława Bodnar gratuluje i serdecznie dziękuje wszystkim drużynom za grę w lidze oraz sportową postawę.
Szczególne podziękowania należą się wspaniałej publiczności, która uczestniczyła podczas każdej kolejki i kulturalnie dopingowała swoje drużyny.  
Do zobaczenia już za kilka miesięcy.

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2133812
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe