Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest niedziela 26 lutego 2017, imieniny: Mirosława i Aleksandra
Niska Emisja
Aktualności
XVIII Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2017-02-21 15:37:55

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się  28 lutego 2017 r.  o godz. 10.00  w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Radni rozpatrzą następujące projekty uchwał:

a)  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Suchań, na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018r.,

b) w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych prowadzonych przez Gminę Suchań,

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2016r.,

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.,

e) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r., 

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019,

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021,

h) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchań,

i) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchań,

j) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchań w 2017roku,

k) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,

ł) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu ( dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 1735 Z Wiechowo – Sulino – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja.),

m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu ( dotyczy: przebudowy drogi powiatowej  nr 1741 Z od drogi powiatowej 1740 Z Dobrzany ul. Staszica – Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica.),

n) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ( dot. inwestycji  pod nazwą: ”Przebudowa drogi w miejscowości Nosowo”),

o) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ( dot. inwestycji pod nazwą: ”Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo”),

p)  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ( dot. inwestycji  pod nazwą: ”Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko”),

r) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

s) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017,

t) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia diet dla radnych Gminy Suchań.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kurant    

 

 

czytaj więcej »

dodano: 2017-02-17 13:16:07

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

dodano: 2017-02-15 13:47:58

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację w 2017r. zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań

Pobierz

czytaj więcej »

dodano: 2017-02-10 11:27:32

Zakończenie Turnieju Halowej Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej
pod patronatem Burmistrza Suchania
 
W niedzielę 05 lutego 2017r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu odbyło się oficjalne zakończenie Turnieju Halowej Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Suchania.
Do  udziału w  rozgrywkach zgłosiło się  pięć  drużyn.  Spotkania  odbywały  się  w  Zespole  Szkół  Publicznych w Suchaniu w każdą niedzielę od 04.12.2016r.  od godz. 14.00.
Drużyny rozegrały siedem kolejek spotkań.  Sportowych emocji było co nie miara.
 
Po zaciętej rywalizacji mistrzostwo wywalczyła drużyna z Sadłowa. Kolejne miejsca zajęły zespoły: Modrzewo, Piasecznik, Suchanówko, Golina.
Królem strzelców został Jacek Skórka z Sadłowa, który strzelił rywalom 28  bramek.
Za najlepszego bramkarza uznano Roberta Staszaka z Modrzewa.
 
Na zakończenie rozgrywek Zastępca Burmistrza Pan Bartłomiej Dąbek pogratulował zwycięzcom i podziękował wszystkim uczestnikom za udział w turnieju. Następnie uhonorował zwycięzców i wyróżnionych wręczając puchary, statuetki i dyplomy  oraz nagrody dla uczestników turnieju ufundowane przez Burmistrza Suchania.   
Burmistrz Suchania Pani Stanisława Bodnar gratuluje i serdecznie dziękuje wszystkim drużynom za grę w lidze oraz sportową postawę.
Szczególne podziękowania należą się wspaniałej publiczności, która uczestniczyła podczas każdej kolejki i kulturalnie dopingowała swoje drużyny.  
Do zobaczenia już za kilka miesięcy.

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2093962
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe