Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Prace na drogach widać gołym okiem

Na terenie naszej gminy realizowane są trzy zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej. Roboty budowlane na drodze w Suchankach już się zakończyły. Wykonana jest nowa nawierzchnia jezdni i zjazdy do posesji. W Wapnicy prace nabierają tempa. Wykonane zostały krawężniki, podbudowa pod nową nawierzchnię jezdni, przeprowadzono remonty przepustów. W Słodkowie również wykonane zostały krawężniki, sfrezowano nawierzchnię jezdni asfaltowej. Wykonana jest także zatoka autobusowa z kostki granitowej i trwają prace poprzedzające położenie mas bitumicznych. Prace toczą się zgodnie z harmonogramem, a zakończenie tych zadań z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, ale też na estetykę poszczególnych sołectw. Warto przypomnieć, że na przeprowadzenie tych przedsięwzięć otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych.