Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest środa 01 lutego 2023, imieniny: Brygidy i Ignacego
Przebudowa Placu Rynek

dodano: 2012-01-26 14:18:39

W dniu 25 kwietnia 2006 r. Gmina Suchań zawarła umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa Placu Rynek w Suchaniu". Generalnym Wykonawcą robót budowlanych będzie firma "MALDROBUD" Spółka Jawna Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz z Myśliborza.

Z uwagi na to, iż Plac Rynek, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań, położony jest w strefie "A" - obszarze szczególnie ważnym jako materialne świadectwo historii Suchania, po przebudowie zachowany zostanie jego historyczny układ przestrzenny oraz przywrócony pierwotny wygląd.

"Przebudowa i rozbudowa Placu Rynek w Suchaniu" – projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

W Suchaniu dominuje zwarta zabudowa ulokowana wokół długiego wewnętrznego placu w kształcie wrzeciona, w centrum którego znajduje się czworoboczny Plac Rynek. Usytuowany jest on pomiędzy ul. Pomorską ul. K.A. Hlonda. Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań" jest to "strefa A" - obszar szczególnie ważny, jako materialne świadectwo historii miejscowości. W strefie tej obowiązuje trwałe zachowanie historycznego układu przestrzennego we wszystkich jego elementach oraz zaleca się usunięcie elementów dysharmonizujących.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyniła się do przywrócenia pierwotnego wyglądu Placu Rynek z zachowaniem powyższych zasad. Plac Rynek użytkowany był głównie jako węzeł komunikacji drogowej w Suchaniu. W ramach projektu wykonana została przebudowa istniejącego placu polegająca na:

 • zmianie architektoniczno - urbanistycznej nawierzchni Rynku, tj. ułożeniu kostki kamiennej i betonowej,
 • wykonaniu nowego oświetlenia,
 • wykonaniu odwodnienia Placu,
 • wprowadzeniu elementów małej architektury, tj. ławki, tablice informacyjne, latarnie, zegar, stoły kamienne, maszty flagowe, zdrój do wody przeniesieniu dwóch przystanków w pas drogi powiatowej na ul. Hlonda
 • zmianie układu komunikacyjnego w obrębie Placu – zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków z płaszczyzny Rynku wyłączono ruch samochodowy

Projektowana inwestycja swym zakresem rzeczowym obejmuje wymianę nawierzchni, w tym:

 • prace przygotowawczo rozbiórkowe
 • roboty nawierzchniowe - kostka kamienna>
 • roboty nawierzchniowe - kostka betonowa
 • roboty nawierzchniowe (bitumiczne)
 • roboty ziemne i wykończeniowe, wraz z trawnikami.

W ramach projektu wykonane zostanie również:

 • doprowadzenie wody do zdroju ulicznego i zbiorni ka p.- pożarowego
 • odwodnienie Placu w celu odprowadzania wód opadowych z wpustów deszczowych zamontowanych na Placu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 • przebudowa i rozbudowa oświetlenia placu.

Zakończenie prac remontowych nastąpiło w miesiącu sierpniu 2006 r.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy wizerunku miejscowości i jej zagospodarowania przestrzennego oraz promocji turystycznej na rynku lokalnym i regionalnym. Tym samym podniosła jej atrakcyjność gospodarczą.

Uporządkowanie płaszczyzny Placu pozwoliło również na uzyskanie funkcji centralnego miejsca do spotkań towarzyskich oraz kulturalnych mieszkańców i gości przybyłych do Suchania. Wyeliminowanie ruchu samochodowego z Rynku, poprzez zlikwidowanie drogi, spowodowało podwyższenie bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników ruchu oraz możliwość bezpiecznego organizowania imprez rekreacyjnych na jego powierzchni.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU ,,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PLACU RYNEK"

 • VI 2005 r. – złożenie, w Departamencie Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania 2.,3 - "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006".
 • IX 2005 r. – kontrola przeprowadzona przez pracowników Departamentu Integracji Europejskiej w miejscu realizacji projektu
 • VI – XII 2005 r. – weryfikacja formalno – merytoryczna wniosku na poziomie Departamentu Integracji Europejskiej; wybór projektu do realizacji oraz rekomendacja przez Regionalny Komitet Sterujący, wybór projektu do realizacji przez Zarząd Województwa
 • XII 2005 r. - zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego
 • I – IV 2006 r. – przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu
 • IV 2006 r. – podpisanie umowy na realizację zadania, z generalnym Wykonawcą robót budowlanych, tj. Firmą "MALDROBUD" Wiesława Malinowicz, Edward Malinowicz z Myśliborza.
 • IV – VIII 2006 r. – wykonanie prac remontowych
Galeria zdjęć

e-Urząd

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2021

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
5143523
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe