Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest poniedzialek 10 grudnia 2018, imieniny: Julii i Daniela
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

dodano: 2018-02-19 14:56:25

Burmistrz Suchania informuje, że w Urzędzie Miejskim w Suchaniu (pomieszczenia na parterze budynku) działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 01 stycznia 2018 r. nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez adwokata lub radcę prawnego w następujących dniach:

 • wtorek w godz. 13.00-17.00

 • środa w godz. 11.30-15.30

 • piątek w godz. 9.00-13.00

 

 

Pomoc prawna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach, lub spoczywających na niej obowiązkach,

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu, wymagającego wiedzy prawniczej, projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności,

 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby uprawnione:

 • osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • weterani lub weterani poszkodowani,

 • osoby do 26 roku życia,

 • osoby, które ukończyły 65 lat,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

 • osoby, które są w ciąży

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub kopia decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,

 • ważna Karta Dużej Rodziny,

 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnień kombatanta lub osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,

 • ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego,

 • dokument stwierdzający tożsamość,

 • oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: klęska żywiołowa, katastrofa naturalna lub awaria techniczna,

 • dokument potwierdzający ciążę.

Karta informacyjna: 

/pliki/suchan/pliki/KARTA%20INFORMACYJNA%20NPP%202018-%20z%20dn_%2013%20lutego%202018.doc

 

 

 


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2892788
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe