Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest środa 01 lutego 2023, imieniny: Brygidy i Ignacego
Program nauczania

dodano: 2015-12-01 10:32:27

Innowacyjny program nauczania pn. „Włącz myślenie”

Autorzy: dr Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Ewa Radanowicz, Hanna Olszańska, Jolanta Kulik

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program WŁĄCZ MYŚLENIE to propozycja takiej organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale przede wszystkim temu, żeby dzieci już od najmłodszych lat uczyły się samodzielnego i krytycznego myślenia, wyciągania wniosków i uogólniania. Uczniowie w wieku wczesnoszkolnym funkcjonują jeszcze na poziomie myślenia konkretnego. Proponowane im okazje edukacyjne i doświadczenia powinny pomóc stopniowo przechodzić od myślenia konkretnego na poziom myślenia abstrakcyjnego, co trwa długo i wymaga wielu odpowiednio zaprojektowanych doświadczeń.
Program, wymaga od nauczyciela, osoby odpowiedzialnej za realizację programu, elastyczności i dostosowania celów operacyjnych oraz sposobów realizacji do możliwości i potrzeb uczniów, konkretnej sytuacji i konkretnej szkoły.
Można go modyfikować w zależności od możliwości (środowiskowych , lokalowych) i sytuacji dydaktycznej.,

Stosowanie proponowanej do realizacji Programu, metody projektu i metody projektowania okazji edukacyjnych wymaga wzięcia pod uwagę środowiska, w którym funkcjonuje szkoła. W związku z tym, nieco inaczej z Programem pracować będą nauczyciele na terenach wiejskich, a inaczej na terenach miejskich. Jednak podobne w obu środowiskach warunki wyjściowe do zajęć z dziećmi, stosowanie nowoczesnych technologii, taka sama tematyka proponowanych projektów oraz podobne sposoby realizacji czasu warsztatowego przyczynią się do znoszenia różnic między środowiskami wiejskimi i miejskimi, poradzą jak te różnice przełamywać, jak sobie z nimi radzić.

Niezwykle ważnym założeniem Programu jest wykorzystanie naturalnej ciekawości dziecka i zaprzężenie jej do procesu uczenia się. Ważna jest tutaj przyjęta metoda nauczania - metoda projektu - która z jednej strony podsyca ciekawość uczniów, a z drugiej wykorzystuje ją. Ciekawość dziecka nauczyciel prowokuje i wykorzystuje. Ważne jest też emocjonalne zaangażowanie uczniów, które wywołane zostaje przez uczestnictwo w warunkach wyjściowych do zajęć.
Taka konstrukcja Programu to efekt przemyśleń na temat tego, po co dziecko przychodzi do szkoły? Z punktu widzenia nauczyciela zapewne po to, aby czegoś konkretnego nauczyło się. Z punktu widzenia dziecka, aby ciekawie spędzić czas, spotkać się z innymi dziećmi. Te dwa punkty spojrzenia na szkołę próbuje pogodzić proponowany Program nauczania.
Najważniejszym zadaniem szkoły jest wspieranie rozwoju każdego ucznia. Przygotowywana oferta programowa powinna być ukierunkowana na możliwości i potrzeby rozwojowe każdego ucznia: tego o przeciętnym poziomie rozwoju, ucznia zdolnego, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zarówno ucznia sześcioletniego, jak i siedmioletniego, niezależnie od kręgu kulturowego z jakiego pochodzi.

Program „Włącz myślenie” to program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. Jest on zgodny z podstawą programową z dn. 30 maja 2014 roku.1
Proponowany Program nauczania stanowi opis realizacji zadań i celów dotyczących edukacji dziecka w pierwszych trzech latach nauki szkolnej. Cele i zadania wynikają z zapisów podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej. Program proponuje drogi prowadzące do osiągania założonych w podstawie celów, sposoby organizowania procesu nauczania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich będzie on realizowany.

Pliki do pobrania:

Innowacyjny Program Nauczania  - Włącz Myślenie

E-poradnik dla nauczycieli w ramach IPN Włącz Myślenie

Materiały szkoleniowe

 


e-Urząd

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2021

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
5143500
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe