Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest sobota 24 sierpnia 2019, imieniny: Jerzego i Bartłomieja
II Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2018-12-06 12:41:56

II Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się  19 grudnia 2018r. o godz.12.00    w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Radni rozpatrzą następujące projekty uchwał:

a)  w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2019 r.

c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019 – 2027,

d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018,

e) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2018-2028,

f) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Suchań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą-Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie gminy Suchań,

h) w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,

i) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchań,

j) w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchań na lata 2019-2023,

k) w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

l) w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

ł) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

m) w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

n) w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu.

  

         Przewodnicząca Rady

                                                                                                    Małgorzata Sawczuk


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3196123
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe