Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest poniedzialek 10 grudnia 2018, imieniny: Julii i Daniela
XXIV Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2017-11-14 14:13:47

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się  23 listopada 2017 r. o godz.12.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Radni rozpatrzą następujące projekty uchwał:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie podziału gminy Suchań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

b) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

c) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, realizujących obowiązki o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów,

d) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Suchań  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,

e) zmieniającą uchwałę w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022,

f)  w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Suchanówko do kategorii dróg gminnych,

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,

h) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017,

i) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018,

j) w sprawie skargi na działalność Burmistrza Suchania.

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Kurant    

 

 

 


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2892757
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe