Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest sobota 23 stycznia 2021, imieniny: Ildefonsa i Rajmunda
ZAPYTANIE OFERTOWE

dodano: 2014-08-07 08:55:50

                                                      

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Suchań poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów  Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotyczy:  zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego

 Liczba osób :  14 osób zrekrutowanych na podstawie formularzy rekrutacyjnych

 Termin realizacji:  w pierwszej połowie września 2014r. , 5 godzin szkoleniowych dla grupy (14 osób) oraz po 1 godzinie z doradztwa zawodowego dla każdego z uczestników partnerskiego Projektu systemowego.  

Zajęcia miałyby się odbywać w jednostce szkolącej. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom poczęstunek w trakcie trwania zajęć tj. kawa, herbata, woda mineralna, cukier, ciastka, pełny obiad, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie , zaświadczenia o ukończonych warsztatach, dojazd do jednostki szkolącej z miejsca zamieszkania uczestnika projektu i powrót.

Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, dokumentów określonych w umowie.

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany min.:
1.  do oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL;

2. do archiwizacji wszystkich dokumentów (logowania zgodnie z  wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r;

3.  do umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez Starostwo Powiatowe jak i inne instytucje wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą  (Wojewódzki Urząd Pracy) ;

4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dot. realizowanego szkolenia;

5. do zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL;

6. wydania zaświadczeń po ukończonych warsztatach  (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dot. oznaczania projektów w ramach POKL).

Oferta powinna  zawierać :

 1. Program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin szkoleniowych;
 2. Wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu;
 3. Ofertę cenową brutto na uczestnika projektu ( min. cenę za kurs , poczęstunek, ubezpieczenie uczestników, materiały szkoleniowe, itp.)
 4. Dane instytucji szkoleniowej uprawnionej do przeprowadzenia szkoleń (wpis do rejestru instytucji szkoleniowych).

Kryterium wyboru ofert: cena

Oferty cenowe należy przesłać do 21 września 2014r.  na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, lub e-mailem :  ops@suchan.pl

 

Osoba do kontaktu: Pani Danuta Jaworska – koordynator projektu tel. 91 562 40 15 wew. 32 lub Pani  Małgorzata Delida - pracownik socjalny  tel. 91 562 40 15 wew. 37.


e-Urząd

Spis Rolny 2020

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3996764
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe