Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest sobota 26 września 2020, imieniny: Justyny i Cypriana
Ogłoszenie

dodano: 2014-04-14 08:26:13

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
na wniosek
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na operację pn.

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

Limit dostępnych środków wynosi 550 766,03 zł – środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego.
Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z Harmonogramem konkursów (zał. nr 3 do umowy ramowej z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi) jest to ostatni nabór wniosków na realizację powyższej operacji, w związku z tym Komitet LGR wybierze operacje do wysokości 120 % limitu, o którym mowa wyżej (podstawa prawna: § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371 oraz z 2011 r. Nr 261, poz. 1563) tj. do kwoty 660 919,24 zł.
Termin ogłoszenia informacji o naborze wniosków: 28 marca 2014 r.
Termin składania wniosków: od 26 maja 2014 r. do 27 czerwca 2014 r.
Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie (dwa egzemplarze w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD), należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” z siedzibą w Choszcznie, w terminie od dnia od 26 maja 2014 r. do 27 czerwca 2014 r., od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Biura.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 27 czerwca 2014 r. o godzinie 1400.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji do realizacji, dostępne są:
• w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie,
• na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgr.choszczno.pl,
• na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: www.wzp.pl lub www.lgr.wzp.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie: tel./faks 95 763 38 79 i kom.: 503 132 972 w godzinach otwarcia Biura. od 730 do 1530 oraz drogą e-mailową lgr@choszczno.pl.

Uwaga: Po szkoleniach w Gminach: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz i Suchań, odbędą się spotkania z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, w następującym zakresie tematycznym:

 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – cel i działania (szkolenia, doradztwo, dotacje);
   
 • Spółdzielczość socjalna krok po kroku (zakładanie i prowadzenie Spółdzielni Socjalnych) – zderzenie teorii z praktyką;
   
 • Ekonomia Społeczna narzędziem reintegracji społecznej i zawodowej.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”
ul. Rynek 6a, 73-200 Choszczno
kom. 503 132 972,  tel./ fax. 95 763 38 79
www.lgr.choszczno.pl

Opis: LUIK   
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Harmonogram-szkolen-A3.pdf

PLIKI  DO  POBRANIA:
1. Harmonogram szkoleń
2. Plakat
3. Plakat szkolenie


e-Urząd

Spis Rolny 2020

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3837192
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe