Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest sobota 20 lipca 2019, imieniny: Czesława i Hieronima
ZAPYTANIE OFERTOWE

dodano: 2014-03-19 11:52:19

 

Gmina Suchań poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów  Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotyczy:  zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia pt. 

    „ Zajęcia terapeutyczne”- (trening interpersonalny, asertywności itp.) jako specjalistyczna metoda oddziaływania, służąca zmianie określonych zachowań, rozwojowi osobistemu oraz  nabyciu nowych umiejętności interpersonalnych – motywowanie do podjęcia leczenia uzależnień

Liczba osób :   6 osób  zrekrutowanych na podstawie formularzy rekrutacyjnych

  Szkolenie należy przeprowadzić w miesiącu kwietniu 2014r. ,  20 godzin szkoleniowych  dla grupy 6 osobowej (terapia grupowa) oraz  6 godzin terapii  indywidualnej  po 1 godzinie szkoleniowej  dla 1 osoby  

Zajęcia miałyby się odbywać w siedzibie jednostki szkoleniowej lub innym miejscu wybranym przez wykonawcę.  Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom poczęstunek w trakcie trwania zajęć tj. kawa, herbata, woda mineralna, cukier, ciastka, pełny obiad, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, zaświadczenia o ukończonych warsztatach oraz dojazdy uczestników na spotkania i z powrotem.

Płatnościbędą dokonywane w ciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, dokumentów określonych w umowie.

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany min.:
1.  do oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL;

2. do archiwizacji wszystkich dokumentów (logowania zgodnie z  wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r;

3.  do umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez Starostwo Powiatowe jak i inne instytucje wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą  (Wojewódzki Urząd Pracy) ;

4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dot. realizowanego szkolenia;

5. do zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL;

6. wydania zaświadczeń po ukończonych warsztatach  (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dot. oznaczania projektów w ramach POKL).

Oferta powinna  zawierać:

1.      Program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin szkoleniowych;

2.      Wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu;

3.      Ofertę cenową brutto na uczestnika projektu ( min. cenę za zajęcia , poczęstunek, ubezpieczenie uczestników, materiały szkoleniowe, itp.)

4.      Dane instytucji szkoleniowej uprawnionej do przeprowadzenia szkoleń (wpis do rejestru instytucji szkoleniowych).

5.      Dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby prowadzącej szkolenie tj. certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień oraz doświadczenie zawodowe.

Kryterium wyboru ofert: cena

Oferty cenowenależy przesłać do 03 kwietnia 2014r.  na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, lub e-mailem :  ops@suchan.pl

 

Osoba do kontaktu:Pani Danuta Jaworska – koordynator projektu tel. 91 562 40 15 wew. 32 lub Pani  Małgorzata Delida - pracownik socjalny  tel. 91 562 40 15 wew. 37.


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3143381
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe