Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest czwartek 09 lipca 2020, imieniny: Zenona i Weroniki
ZAPYTANIE OFERTOWE

dodano: 2014-02-18 08:34:01

Gmina Suchań poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów  Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu pt. kurs prawo jazdy kategorii „B”. 

 

   Kurs prawa jazdy dla 1 osoby. Zajęcia teoretyczne miałyby się odbywać  w jednostce szkolącej, natomiast zajęcia praktyczne indywidulane wg potrzeb kursantów. W cenę kursu prosimy wliczyć koszt dojazdu, koszt wynagrodzenia dla instruktorów, obsługę administracyjną, napoje ciepłe i zimne. W trakcie szkolenia teoretycznego dwudaniowy obiad, poczęstunek, badania lekarskie oraz opłatę za państwowy egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom dojazd do miejsca szkolenia.

 

TERMIN REALIZACJI :  od marca do maja 2014

 

Płatnościbędą dokonywane po zakończeniu kursu w ciągu 14 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionych faktur, dokumentów określonych w umowie.

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany min.:
1.  do oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL;

2. do archiwizacji wszystkich dokumentów (logowania zgodnie z  wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r;

3.  do umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez Starostwo Powiatowe jak i inne instytucje wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą  (Wojewódzki Urząd Pracy) ;

4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dot. realizowanego szkolenia;

5. do zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL;

6. wydania zaświadczeń po ukończonych warsztatach  (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dot. oznaczania projektów w ramach POKL).

Oferta powinna  zawierać:

1.    Program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin szkoleniowych;

2.    Wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu;

3.    Ofertę cenową brutto na uczestnika projektu ( min. cenę za kurs , poczęstunek, ubezpieczenie uczestników, materiały szkoleniowe, itp.)

4.    Dane instytucji szkoleniowej uprawniającej do przeprowadzenia szkoleń.

 

Kryterium wyboru ofert: cena

Oferty cenowenależy przesłać do 28.02.2014r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, lub e-mailem :  ops@suchan.pl

 

Osoba do kontaktu: Pani Danuta Jaworska – koordynator projektu tel. 91 562 40 15 wew. 32 lub Pani  Małgorzata Delida - pracownik socjalny  tel. 91 562 40 15 wew. 37.

 

 

 


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3692777
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe