Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest poniedzialek 20 marca 2023, imieniny: Eufemii i Klaudii

dodano: 2023-03-17 10:37:46

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

Do czego służy Zachodniopomorska Karta Seniora i Zachodniopomorska Karta Rodziny?

Zachodniopomorska Karta Seniora i Zachodniopomorska Karta Rodziny uprawniają jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu Zachodniopomorska Karta Seniora i Zachodniopomorska Karta Rodziny.

 

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Podstawa prawna
Uchwała Nr XXIX/337/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2021r..
Prawo do posiadania Karty
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- w wieku do ukończenia 26. roku życia – w przypadku kontynuowania nauki;
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów, lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, lub legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
- rodzinę zastępczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie województwa zachodniopomorskiego
- rodzinny dom dziecka, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzony na terenie województwa zachodniopomorskiego
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny

Miejsce złożenia wniosku

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań pok. nr 11
Opłaty
Wydanie karty nie podlega opłacie.
Termin i sposób załatwienia sprawy
Przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Termin załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od daty jego wpływu do tutejszego urzędu
 

Zachodniopomorska Karta Seniora

 

Komu przysługuje Zachodniopomorska Karta Seniora?

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat.

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Seniora?

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań pok. nr 11 . Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

Czy Zachodniopomorska Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Zachodniopomorska Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie.

Na jak długo przyznawana jest Zachodniopomorska Karta Seniora?
Karta wydawana jest na czas nieokreślony.

Jak korzystać z Zachodniopomorskiej Karty Seniora?
Karta jest ważna wraz z dowodem osobistym.

Co zrobić w przypadku utraty, uszkodzenia Karty lub zmiany danych?

W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, wydawany jest duplikat z tym samym numerem. Zmiana danych osobowych posiadacza Karty również wymaga wydania duplikatu Karty. Aby go otrzymać należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań pok. nr 11 . Wydanie duplikatu karty jest bezpłatne.

 

Dodatkowe informacje dotyczące Zachodniopomorskiej Karty Rodziny Zachodniopomorskiej Karty Seniora pod adresem
http://rodzina.wzp.pl

 


e-Urząd

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2021

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
5208069
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe