Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest czwartek 04 czerwca 2020, imieniny: Karola i Franciszka
Nabór specjalistów do przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej

dodano: 2012-11-29 14:01:08

 

Gmina Suchań poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów  Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej

Liczba osób :  14 osób  zrekrutowanych na podstawie formularzy rekrutacyjnych

Termin realizacji:  od 13 do 14 grudnia 2012r. łącznie 12 godzin szkoleniowych. Zajęcia  miałyby się odbywać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72 (sala narad). Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom poczęstunek w trakcie trwania zajęć tj. kawa, herbata, woda mineralna, cukier, ciastka, pełny obiad, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie , zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

Płatnościbędą dokonywane w ciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, dokumentów określonych w umowie.

W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany min.:
1.  do oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL;

2. do archiwizacji wszystkich dokumentów (logowania zgodnie z  wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r;

3.  do umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez Starostwo Powiatowe jak i inne instytucje wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą  (Wojewódzki Urząd Pracy) ;

4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dot. realizowanego szkolenia;

5. do zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL;

6. wydania zaświadczeń po ukończonych warsztatach  (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dot. oznaczania projektów w ramach POKL).

 

Oferta powinna zawierać:

1.      Program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin szkoleniowych;

2.      Wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu;

3.      Ofertę cenową brutto na uczestnika projektu ( min. cenę za kurs , poczęstunek, ubezpieczenie uczestników, materiały szkoleniowe, itp.)

4.      Dane instytucji szkoleniowej uprawniającej do przeprowadzenia szkoleń.

Kryterium wyboru ofert: cena

Oferty cenowenależy przesłać do 7 grudnia 2012r  na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, lub e-mailem : ops@suchan.pl

 

Osoba do kontaktu:Pani Danuta Jaworska – koordynator projektu tel. 91 562 40 15 wew. 32 lub Pani  Anna Zawiślak- pracownik socjalny  tel. 91 562 40 15 wew. 37.


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3641712
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe