Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest czwartek 15 kwietnia 2021, imieniny: Anastazji i Bazylego
Ogłoszenie - XVIII Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2021-03-30 18:52:30

Informuję uprzejmie, że XVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się w dniu 7 kwietnia  2021r. o godz.12.00w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzx ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1842)  zarządzam obradowanie w trybie zdalnym w formie korespondencyjnej.      

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z XVII  sesji Rady Miejskiej z dnia 19 lutego 2021r.

5.Sprawozdanie Burmistrza  z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym

6.Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Suchań w 2020r. 

7.Rozpatrzenie informacji Burmistrza Suchania na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Suchań w 2020r.

8.Rozpatrzenie informacji Burmistrza Suchania o działalności sportowej Gminy Suchań za rok 2020.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu polityki zdrowotnej pn.”Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023” za rok 2020.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Suchań a Gminą Choszczno dotyczącego powierzenia przez Gminę Suchań zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Suchań.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021r. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2021.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2021-2024.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie sesji. 

Posiedzenia Komisji w formie korespondencyjnej odbędą się w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu:

w dniu 6 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 – Komisja Spraw Społecznych,

w dniu 6 kwietnia  2021 r. o godz.14.30- Komisja Rewizyjna. 

Ewentualne pytania i wnioski związane z zagadnieniami zawartymi w porządku obrad sesji można:

- składać telefonicznie do Burmistrza Suchania pod nr tel.91 5624015 i 661 102 522

- przesłać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@suchan.pl 

- przekazać sprawę radnemu Rady Miejskiej w Suchaniu do dnia 6 kwietnia 2021r. 

 

Informacja:

Materiały poświęcone XVIII sesji Rady Miejskiej w Suchaniu są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w biurze Rady Miejskiej ( pok. Nr 5 )  od poniedziałku do piątku w godz. od.7.30 do 15.30. oraz dostępne na stronie: bip.suchan.pl w zakładce: SYSTEM RADA.

 

                                                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                               Małgorzata Sawczuk                           


e-Urząd

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2021

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
4108744
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe