Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest wtorek 02 marca 2021, imieniny: Heleny i Pawła
Ogłoszenie - XVII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu dn. 19.02.2021 r.

dodano: 2021-02-12 11:16:59

Informuję uprzejmie, że XVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się w dniu 19 lutego 2021r. o godz.9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzx ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1842)  zarządzam obradowanie w trybie zdalnym w formie korespondencyjnej.    

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z XVI  sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2021r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza  z wykonania uchwał Rady w okresie między sesyjnym
 6. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Suchania z działalności kulturalnej Gminy Suchań za 2020r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu za rok 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020r.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Suchania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2020r.  
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami prowadzonymi na terenie Gminy Suchań.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Suchań a Gminą Recz i Gminą Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2021r.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchaniu za 2020r.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchaniu za 2020r.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suchaniu za 2020r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie sesji.

Posiedzenia Komisji odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu:

 1. w dniu 18 lutego  2021 r. o godz. 10.00 – Komisja Spraw Społecznych,
 2. w dniu 18 lutego  2021 r. o godz. 12.00- Komisja Skarg Wniosków i Petycji,
 3. w dniu 18 lutego 2021 r. o godz.14.00 Komisja Rewizyjna.

Ewentualne pytania i wnioski związane z zagadnieniami zawartymi w porządku obrad sesji można:
- składać telefonicznie do Burmistrza Suchania pod nr tel.91 5624015 i 661 102 522
- przesłać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@suchan.pl
- przekazać sprawę radnemu Rady Miejskiej w Suchaniu do dnia 17 lutego 2021r.

Informacja:
Materiały poświęcone XVII sesji Rady Miejskiej w Suchaniu są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w biurze Rady Miejskiej ( pok. Nr 5 )  od poniedziałku do piątku w godz. od.7.30 do 15.30. oraz dostępne na stronie: bip.suchan.pl w zakładce: SYSTEM RADA.

                                                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY
                                                                                               Małgorzata Sawczuk    


e-Urząd

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2021

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
4045581
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe