Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest czwartek 09 lipca 2020, imieniny: Zenona i Weroniki
Ogłoszenie - XII Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2020-06-16 17:29:11

Informuję uprzejmie, że XII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020r. o godz.10.00 w Szkole Podstawowej w Suchaniu, ul. K.A. Hlonda 1 .

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z XI  sesji Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2020r.

5.Sprawozdanie Burmistrza  z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

6. Przedstawienie raportu Burmistrza Suchania o stanie Gminy Suchań za rok 2019 

a)  debata nad raportem o stanie Gminy Suchań za rok 2019,

b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania  wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2019:

a) przedstawienie sprawozdania Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań,

b) przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia,

c) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Suchań,

d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchań.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2019:

a) wniosek Komisji  Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie absolutorium.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2020r.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2020-2027.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy.

13. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Suchań w 2019 r.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Suchań.

16. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Suchań za 2019r.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Stargardzie przypadającą na kadencję od 2020 do 2023.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Suchaniu na II półrocze 2020r.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020r.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na II półrocze 2020r.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na II półrocze 2020r.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Wolne wnioski i informacje.

25. Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenia Komisji odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu:

1)  w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz.13.00- Komisja Rewizyjna,

2)  w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 – Komisja Skarg Wniosków i Petycji,

3)  w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz.10.00 – Komisja Spraw Społecznych.

Informacja:

Materiały poświęcone XII sesji Rady Miejskiej w Suchaniu są dostępne na stronie: bip.suchan.pl w zakładce: SYSTEM RADA oraz są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w biurze Rady Miejskiej ( pok. Nr 5 )  od poniedziałku do piątku w godz. od.7.30 do 15.30.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Sawczuk                             


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3692656
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe