Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest czwartek 09 lipca 2020, imieniny: Zenona i Weroniki
Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

dodano: 2020-06-15 12:14:53

 

BURMISTRZ  SUCHANIA – GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

kandydatów na rachmistrza terenowego

do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

         Na podstawie ar. 19 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) podaję do publicznej wiadomości informacje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego
w 2020 r. na terenie Gminy Suchań.

Spis odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., natomiast rachmistrze terenowi będą realizować wywiady bezpośrednie w terminie od 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych
  (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19),
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe,
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

 1. być osobą pełnoletnią,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Suchań,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 5. być osobą, która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie o spełnieniu wymagania winno zawierać klauzulę następującej treści ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia”).

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego, zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu obejmującym część teoretyczną i praktyczną. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym (zdanie egzaminu) będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustalone będzie jako iloczyn:

 1. 37 zł brutto i iloczyn zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych,
 2. 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych.  

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

 1. imienia i nazwiska,
 2. adresu zamieszkania,
 3. numery telefonu,
 4. adresu e-mail,
 5. informacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020,  tj. o pełnoletności, posiadaniu co najmniej średniego wykształcenie,

posługiwaniu się językiem polskim w mowie i w piśmie, byciu osobą, która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie o spełnieniu wymagania winno zawierać klauzulę następującej treści ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia”).

Termin składania zgłoszeń: do 8 lipca 2020 r.

Miejsce składania pisemnych zgłoszeń: Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu) w kopercie z dopiskiem ,,Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego
w 2020 r.”. Zgłoszenie można również przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e PUAP. Adres skrytki ePUAP: /wwg6ja101l/Skrytka. Wypełnione zgłoszenie w formie elektronicznej (np. w formacie pdf) przesłane powinno być w postaci załącznika do dostępnego na platformie e-PUAP pisma ogólnego. Zgłoszenie elektroniczne podpisuje się profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgłoszenie niekompletnie lub, które wpłynie do Urzędu po terminie nie będzie rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Grażyna Siwek  - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego/koordynator gminny.

Załącznik:

wzór zgłoszenia wraz z oświadczeniem o niekaralności.

Suchań, dnia 15.06.2020 r.

 

Stanisława Bodnar 

Gminny Komisarz Spisowy

/pliki/suchan/pliki/SKM_C300i20061510340.pdf

/pliki/suchan/pliki/Zg%C5%82oszenie-wz%C3%B3r.pdf

/pliki/suchan/pliki/Zg%C5%82oszenie-wz%C3%B3r.docx

/pliki/suchan/pliki/Klauzula%20rachmistrze%20Suchan%CC%81.docx


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3692638
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe