Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest czwartek 24 września 2020, imieniny: Gerarda i Teodora
XI Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

dodano: 2020-05-13 12:59:15

Informuję uprzejmie, że XI sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się w dniu 21 maja 2020r. o godz.13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzx ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)  obradowanie odbędzie się w trybie zdalnym w formie korespondencyjnej.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z X  sesji Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2020r.

5.Sprawozdanie Burmistrza  z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Burmistrza Suchania na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Suchań w 2019r.

7.Informacja Burmistrza Suchania o działalności sportowej Gminy Suchań za rok 2019.

8. Informacja Burmistrza Suchania ze stanu gospodarowania odpadami komunalnymi   na terenie Gminy Suchań w 2019r.

9. Sprawozdanie z realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców  Gminy Suchań na lata 2018-2023” za rok 2019.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

11.Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019r.

13.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Suchań na lata 2017-2021 za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezrobotnym z terenu Gminy Suchań.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Senior+” w Suchaniu.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2020r.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenia Komisji odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu:
1)  w dniu 20 maja 2020 r. o godz.13.00- Komisja Rewizyjna,

2)  w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 10.00 – Komisja Spraw Społecznych.

 

   Ewentualne pytania i wnioski związane z zagadnieniami zawartymi w porządku obrad sesji można:

- składać telefonicznie do Burmistrza Suchania pod nr tel.91 5624015 

- przesłać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ suchan.pl

- przekazać sprawę radnemu Rady Miejskiej w Suchaniu do dnia 19 maja 2020r.

Ponadto informuję, że porządek obrad wraz z materiałami poświęconymi XI sesji Rady Miejskiej w Suchaniu są dostępne na stronie: bip.suchan.pl w zakładce: SYSTEM RADA.

 

                                                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                               Małgorzata Sawczuk                            


e-Urząd

Spis Rolny 2020

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3835550
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe