Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest niedziela 17 stycznia 2021, imieniny: Antoniego i Rościsława

dodano: 2020-02-12 11:38:35

Informuje uprzejmie, że X Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się w dnia 21 lutego 2020r.  o godz.10.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu. 

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z IX  sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019r.

5.Sprawozdanie Burmistrza  z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

6. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Suchania  działalności kulturalnej Gminy Suchań za 2019r.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu za rok 2019.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Suchania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2019r.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r. 

11. Rozpatrzenie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Suchaniu za 2019r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w Statucie Gminy Suchań.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023”.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą -Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Suchań.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskami do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju oraz zmianę nazwy obiektu fizjograficznego.

17.Rozparrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań na lata 2019-2023”.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2020 roku.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchań.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu.

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Wolne wnioski i informacje.

25. Zamknięcie sesji.

 

   Posiedzenia Komisji odbędą się w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu:

1)  w dniu 20 lutego 2020 r. o godz.8.00- Komisja Rewizyjna,

2)  w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 11.00 – Komisja Spraw Społecznych.

 

Informacja:

Materiały poświęcone X sesji Rady Miejskiej w Suchaniu są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w biurze Rady Miejskiej ( pok. Nr 5 )  od poniedziałku do piątku w godz. od.7.30 do 15.30.

 

                                                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                               Małgorzata Sawczuk                             


e-Urząd

Spis Rolny 2020

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3989638
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe