Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest wtorek 16 lipca 2019, imieniny: Marii i Benedykta
III Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

dodano: 2019-02-05 13:17:14

III Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się  11 lutego 2019r. o godz.12.00    w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Radni rozpatrzą następujące projekty uchwał:

a)  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określone w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,

b) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same części nieruchomości,

c) w sprawie utworzenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Suchań oraz przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich,

d) sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.

e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.

f) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny za 2018 r.

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Suchań a Gminą – Miastem Stargard w sprawie prowadzenia noclegowni dla osób bezdomnych oraz określenia zasad i udziału w kosztach jej utrzymania,

h) zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości w drodze inkasa,

i) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

j) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2019,

k) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019-2028.

Przewodnicząca Rady

                                                                                                    Małgorzata Sawczuk

do pobrania -porządek obrad


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3137182
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe