Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest środa 28 lipca 2021, imieniny: Wiktora i Innocentego
Aktualności
Wynik konsultacji

dodano: 2019-12-16 14:09:17

 

Suchań dnia 16.12.2019 r.

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY SUCHAŃ NA LATA 2020-2030.

Na podstawie Zarządzenia Nr 141/2019 Burmistrza Suchania z dnia 26 listopada 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030”.

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Suchań na temat treści projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030. Konsultacje miały zasięg ogólnogminny a uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy gminy Suchań.

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 04 do 13 grudnia 2019 r. w trybie wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu:

 • w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pok. nr 13

 • oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pod adresem www.suchan.pl.

Badanie opinii w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030 odbyło się za pomocą formularza zgłaszania uwag, za pomocą którego możliwe było składanie uwag do dokumentu poprzez:

- wysłanie wypełnionego formularza zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres sekretariat@suchan.pl, wpisując w temacie maila „Konsultacje Strategii Gminy Suchań”(decydowała data wpływu na skrzynkę elektroniczną),

- przekazanie formularza do sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, Pomorska 72, 73-132 Suchań, pok. nr 7, lub wysyłanie na adres: Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań (decydowała data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suchaniu).

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do wyłożonej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030.

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030

dodano: 2019-12-04 08:57:19

Burmistrz Suchania informuję, że rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Suchań na temat treści projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030.

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy gminy Suchań.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 04 do 13 grudnia 2019 roku, w następujących trybach :

 1. Wyłożenia do publicznego wglądu projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchan na lata 2020-2030:
 1. w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pok. nr 13,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suchaniu, pod adresem http://www.suchan.pl. 
 1. przyjmowania opinii, uwag i wniosków pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej  lub osobiście na adres Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@suchan.pl;

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii;

 1. za pomocą formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrz Suchania Nr 141/2019  z dnia 26 listopad 2019 r.
 2. Uwagi do projektu za pomocą formularza określonego w pkt. 1 można przekazywać w terminie jego wyłożenia w następujący sposób :
 1. wysyłając drogą elektroniczną na adres sekretariat@suchan.pl, wpisując w temacie maila „Konsultacje Strategii Gminy Suchań” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną),
 2. przekazując osobiście do sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, Pomorska 72, 73-132 Suchań, pok. nr 7,
 3. wysyłając na adres: Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suchaniu).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Kamila Krzysztofik – Inspektor ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suchaniu. 

Strategia GMINA SUCHAŃ

Formularz zgłaszania uwag

Zarządzenie Burmistrza Suchania nr 141

czytaj więcej »

Zarządzenie Burmistrz Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030.

dodano: 2019-11-26 12:08:56

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w trybie wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030”, zwanych dalej konsultacjami.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Suchań na temat treści projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030.

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny a uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy gminy Suchań.

czytaj więcej »

Wynik konsultacji społecznych

dodano: 2019-02-12 10:51:04

w sprawie projektu planu sytuacyjnego w obrębie miejscowości Wapnica w ramach opracowywanego projektu „Budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz wykonania dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku od rzeki Ina do m. Kozy”.

w załączniku - wynik konsultacji

 

czytaj więcej »


e-Urząd

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2021

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
4285581
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe