Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest czwartek 23 marca 2017, imieniny: Feliksa i Pelagii
Niska Emisja
Aktualności

dodano: 2017-02-07 13:21:11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”
 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: od 08 marca 2017 r. do  06 kwietnia 2017 r.
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Formy wsparcia: premia 50.000,00 zł

Warunki udzielania wsparcia: zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania” 2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit dostępnych środków: 1.000.000,00  (słownie: jeden milion złotych).

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

czytaj więcej »

Zmiana godzin działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

dodano: 2017-02-07 09:28:19

Burmistrz Suchania informuję, że zmieniły się godziny funkcjonowania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działającego przy Urzędzie Miejskim w Suchaniu (parter).

czytaj więcej »

dodano: 2017-02-06 14:43:55

Suchań  06.02.2017r.
 
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Suchania  ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań.
                   
Na  podstawie  art. 15 ust. 2 d  ustawy z dnia  24  kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 239  z późn. zm.)  informuję, że organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy mogą wchodzić w skład komisji konkursowej rozpatrującej oferty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 
Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej rozpatrującej oferty należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Suchaniu przy ul. Pomorskiej nr 72,  pok. nr 7 (sekretariat) w terminie do dnia 13 lutego 2018r. do godz. 15.30.
 
Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
                                                                                    BURMISTRZ    
                                                                                 Stanisława Bodnar

czytaj więcej »

Konsumencie uważaj co podpisujesz

dodano: 2017-01-30 11:36:40

Uwaga

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega 

Konsumencie uważaj co podpisujesz.

czytaj więcej »


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2133813
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe